lady_emrys.

29 tekstów – auto­rem jest la­dy_em­rys..

Maria ma Syna.

Ręce składają nad Tobą
Do białych pier­si tulą
Smukłe skrzydła aniołów

Niemowlę - pachnące Różą

Pełna łas­ki, Pan z Tobą
Sple­cione więzy królów
Miłość, płonące wróble
Bo­se sto­py i grudzień 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 grudnia 2017, 22:38

Duch.

Wszys­cy krzyczą paciorki
A ja roz­ma­wiam z Tobą.
To już pra­wie halloween

Wy­niosą was na ołtarze.

Tęsknię za dniem wczorajszym
Nie można prze­widzieć końca.
Już nie narze­kam, że pada
I bar­dzo mi się podobasz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 października 2017, 17:18

1944

Już trze­ba nam pożeg­nać się
Iść dum­nie z ka­rabi­nem w dłoni
Przy­tulić Cię do pier­si swej
I bronić


Miasto


Pachnące lato
Sier­pień wita

O Two­je zdrowie
Po­modlę się dzisiaj

Warszawo 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 sierpnia 2017, 11:51

Kolce.

Nie zdążę
Nie ma Cię tu­taj
Tak smut­no mi 
Już mo­je ser­ce
Palą na sto­sie
Święci Anieli
Pomóżcie mi 

Na śmierć


Tu
Tyl­ko róża
Na moim gro­bie

Przecze­kam deszcz
I żyć będę
Po­noć lepiej 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lipca 2017, 16:55

Misja.

Po­wiedz mi Ojcze
Nad­szedł czas.
Wołają mo­je imię.
Uli­ce pełne smukłych ciał
Wędrują bo­so przez mój cień

- zna­lazłam się wśród słońca.

Niedo­ceniony - ta­ki Ty.
Pół anioł
Świeżość rosy.

Ubierasz mnie w rój pol­nych źdźbeł
Prze­taczasz każdą kroplę łez
I wpla­tasz kwiat we włosy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2017, 11:50

...

Prze­sycasz mnie mil­cze­niem
Da­leko nam od siebie.
Uczy­my się tęskno­ty
Lecz nig­dy nie na pa­mięć.

Odej­dziesz
Nim słońce wsta­nie
Nim ser­ce przy­pom­ni, że bi­je dla Ciebie.

Po­tykam się o myśli.
Ty chwytasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lipca 2017, 22:47

***

Za­nim coś będzie - nie istnieje
I żyć nie będzie z na­mi wiecznie.

Wszys­tko przeminie.
I ty przeminiesz.
Więc kochać Ciebie jest niebezpiecznie.

Jut­ro dorosnę
Chwycę dłoń Twoją
I zamilkniemy

To mnie przeraża.

Lu­bię być Two­ja tyl­ko przez chwilę
I kiedy miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2017, 17:23

L[amen]T.

Wiesz
Wyob­ra­ziłam so­bie śmierć
Taką bez sądu
Bez batów
I bez be­lek krzyża
Bez ko­rony z cier­ni
Która krew drogą pi­je
Bez tych wszys­tkich ludzi
Co szydzą choć święci
I bez tępych gwoździ
Co od łez nie chcą rdze­wieć
Wiesz
Wyob­ra­ziłam so­bie śmierć

Taką na wieki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2017, 14:30

Rasputin.

Ktoś py­ta rodząc dreszcze
Cze­mu za­bić się nie chce?
Już tęga je­go mi­na
Śle uśmiech księżniczka Iri­na

Chy­ba na­pije się wina 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 15:37

Tra ge dia.

Nie mam poczu­cia hu­moru
Więc każde­go wie­czo­ru
Kos­mos mi przy­pomi­na
Świat nieme­go kina 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2017, 23:38

lady_emrys.

lady_emrys.

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 grudnia 2017, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Maria ma Sy­na.  

24 grudnia 2017, 22:38lady_emrys. do­dał no­wy tek­st Maria ma Sy­na.  

25 października 2017, 17:18lady_emrys. do­dał no­wy tek­st Duch.  

2 sierpnia 2017, 23:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st 1944

2 sierpnia 2017, 13:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 1944

1 sierpnia 2017, 21:24onejka sko­men­to­wał tek­st 1944

1 sierpnia 2017, 14:30MyArczi sko­men­to­wał tek­st 1944

1 sierpnia 2017, 13:36natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 1944

12 lipca 2017, 16:36JaiTy sko­men­to­wał tek­st Misja.  

11 lipca 2017, 18:24Cris sko­men­to­wał tek­st Misja.