lady_emrys.

23 teksty – auto­rem jest la­dy_em­rys..

***

Za­nim coś będzie - nie istnieje
I żyć nie będzie z na­mi wiecznie.

Wszys­tko przeminie.
I ty przeminiesz.
Więc kochać Ciebie jest niebezpiecznie.

Jut­ro dorosnę
Chwycę dłoń Twoją
I zamilkniemy

To mnie przeraża.

Lu­bię być Two­ja tyl­ko przez chwilę
I kiedy miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2017, 17:23

L[amen]T.

Wiesz
Wyob­ra­ziłam so­bie śmierć

Taką bez sądu
Bez batów
I bez be­lek krzyża
Bez ko­rony z cier­ni
Która krew drogą pi­je
Bez tych wszys­tkich ludzi
Co szydzą choć święci
I bez tępych gwoździ
Co od łez nie chcą rdze­wieć

Wiesz
Wyob­ra­ziłam so­bie śmierć

Taką na wieki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2017, 14:30

Rasputin.

Ktoś py­ta rodząc dreszcze
Cze­mu za­bić się nie chce?
Już tęga je­go mi­na
Śle uśmiech księżniczka Iri­na

Chy­ba na­pije się wina 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 15:37

Tra ge dia.

Nie mam poczu­cia hu­moru
Więc każde­go wie­czo­ru
Kos­mos mi przy­pomi­na
Świat nieme­go kina 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2017, 23:38

dra_mat.

przecze­kałam jut­ro
zno­wu dziś nie zasnę.
na uli­cach smut­no
i mro­zy kol­czas­te.
choć już daw­no styczeń
modląc się o deszcze,
z tych twoich wy­liczeń
świat skończyć się nie chce. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2017, 20:27

próżnia.

ura­towałam się
jak­by przy­pad­ko­wo.

MIŁOŚĆ - 
jak nie miło cię widzieć.


już
tyl­ko ta cisza
ja­kaś ta­ka głośna
gdy nie ma Ciebie
tutaj 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 grudnia 2016, 00:12

róża.

nie mówię praw­dy,
bo na chwilę
z prze­picia
z Bo­giem
nie znam nor­malności.

śpię.

Ty straszysz po no­cach
i nie chcesz mnie w wie­czności.

to cho­ciaż
tyl­ko chwilę daj mi,
szansę,
aby kochać

śmierć głupią,
ludzi,
słowa... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2016, 00:09

* * *

Wal­czy­li i ginęli
By wol­ność od­dać Ci 
W Twych dłoniach utuleni
Ta chwała im się śni

Po­leg­li pod Twym ser­cem
Oj­czys­ta płynie krew
Los nie oszczędzał Ciebie
Prze­lanych wiele łez

Ucałowa­ni śmiercią
Byś wolną mogła być
Byś Ty - co nie zginęła
Tu dla nas mogła żyć. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2016, 11:28

Epidemia.

Ja.
Jak śmierć.
Mam coś w so­bie - 
Uro­ki Bo­ga.
Choć niebo jest we mnie
To cza­sem żałuję
Że już się nie wtrąca.

Ty.
W gorączce nek­ro­logów.
Jak na lekarstwo.
Jesteś. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 października 2016, 15:58

Regres.

miłość
tu gwiaz­dy spo­tykają się z niebem

za­mykam oczy
krzyżuje ręce
i nikt mi Cię nie za­bie­rze

tyl­ko zaz­drość

strąca świętych do morza
i śpiewa cho­re kołysanki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2016, 11:21

lady_emrys.

lady_emrys.

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 czerwca 2017, 20:42Cris sko­men­to­wał tek­st ***

19 czerwca 2017, 19:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

18 czerwca 2017, 15:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st L[amen]T.  

18 czerwca 2017, 14:46RozaR sko­men­to­wał tek­st Rasputin.  

17 czerwca 2017, 13:22marka sko­men­to­wał tek­st Tra ge dia.  

16 marca 2017, 08:39giulietka sko­men­to­wał tek­st dra_mat.  

11 listopada 2016, 12:45fotograf sko­men­to­wał tek­st trauma.  

15 października 2016, 17:27Cris sko­men­to­wał tek­st Epidemia.  

15 października 2016, 16:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Epidemia.  

24 kwietnia 2016, 22:03RozaR sko­men­to­wał tek­st Na pa­mięć.